Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen

Antal aktuella myndigheter är: 215.
Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departementstillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt från skattemyndighet.

Förteckningen uppdateras löpande under varje verksamhetsår och beskriver läget och strukturförändringarna inom den statliga redovisningsorganisationen. För äldre verksamhetsår än 1999 hänvisas till RRV:s publikation Myndighetsregister.

Kontakt

Johan Svensson
Utredare
Johan Svensson
08-690 43 32
Fråga ESV om Hermes<
Fråga ESV om Hermes
08-690 44 40
Må-fr kl. 9-16
Version: 2.6.0.0